Algemene Voorwaarden1.0 Definities

1.1 De koper: als koper wordt beschouwd, ieder die een bestelling plaatst via www.revaservice.nl en akkoord gaan met de algemene voorwaarden die betrekking hebben op het Nederlands recht en op deze website.

1.2 De verkoper: Leeman Revalidatie Service (www.revaservice.nl)
Onder Leeman Revalidatie Service ressorteert Gezondheidswinkel Parkstad www.gezondheidswinkelparkstad.nl)

1.3 Overeenkomst: De overeenkomst tussen verkoper en koper is tot stand gekomen op het moment bestelformulier door de verkoper is ontvangen.

2.0 Retourneren/herroepen:

2.1 Na ontvangst kan het product binnen 7 dagen geretourneerd worden. Enkel ongebruikte producten in originele verpakking komen in aanmerking voor geld teruggave of omruiling.
De koper draagt zelf de kosten voor de retourzending en overige kosten, tenzij aantoonbaar is dat de verkoper duidelijk in gebreke is gebleven. Dit zal binnen 24 uur na aflevering met de verkoper besproken en overeengekomen moeten zijn.
De koper zorgt voor een degelijke verpakking bij retournering, zodat het product onbeschadigd wordt ontvangen.

2.2 In geval van geld teruggave zal het betaalde bedrag voor de geretourneerde producten (excl. verzendkosten) worden geretourneerd. Betaling geschied binnen 14 dagen na ontvangst door verkoper.

2.3 Uitsluiting van retourneren en/of herroepen:
Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan producten: a) die door ons tot
stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d) die snel kunnen bederven of verouderen; e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f) voor losse kranten en tijdschriften; g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitgezonderd van retournering zijn alle producten die aangemerkt kunnen worden als hygiëne product ofwel producten die direct met de huid, bloed, urine of andere lichaamssappen in aanraking kunnen komen.

3.0 Bestelling

3.1 Leeman Revalidatie Service besteed veel zorg aan het publiceren van de juiste gegevens en prijzen. Het kan echter voorkomen dat er onjuistheden gepubliceerd staan. Leeman Revalidatie Service behoudt het recht deze ten tijde van de bestelling kenbaar te maken aan de koper. De koper heeft dan het recht om af te zien van de bestelling en dus de koopovereenkomst te ontbinden.

3.2 Na het plaatsen van een bestelling, ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail. Binnen 1 werkdag ontvangt u een orderbevestiging met vermelding van de verwachte levertijd. Indien de levertijd langer dan 10 werkdagen bedraagt, heeft de koper het recht de bestelling te annuleren en de koopovereenkomst te ontbinden. Op de dag van verzending ontvangt de koper bericht.

3.3 In een enkel geval kan het bestelde artikel afwijken van het getoonde artikel op de website.

3.4 Alle door de koper verstrekte gegevens worden uitsluitend voor de administratie van de verkoper gebruikt. Op geen enkele wijze worden deze gebruikt voor andere doeleinden dan de afhandeling van de geplaatste order. Gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

3.5 De verkoper heeft het recht de koopovereenkomst te ontbinden indien er betalingsachterstanden of problemen bij het vorderen van bedrag en/of producten zijn ontstaan.

4.0 Verzending

4.1 De producten, die de koper heeft besteld, worden per bode of TPGpost bezorgd begane grond tot de eerste drempel.

4.2 De verzendkosten variëren per product, de bezorgkosten worden automatisch opgeteld bij het orderbedrag.

4.3 Bij bestelling van meerdere producten in één bestelling, worden de bezorgkosten van elk product automatisch opgeteld bij het order bedrag. Indien de producten samen in één verpakking worden verzonden, kunnen de verzendkosten lager uitvallen. In dat geval wordt het juiste verzendbedrag in de orderbevestiging vermeld.

4.4 De verkoper is niet verantwoordelijk voor fouten als gevolg van onjuiste gegevens, die door de koper zijn verstrekt. Eventuele extra kosten die hierdoor gemaakt worden, zullen bij de koper in rekening worden gebracht.

4.5 Bij het retourneren, weigeren of niet ophalen van een onder rembours verzending, brengt de verkoper Euro 25,= bij de koper in rekening.

4.6 Eventueel afhalen van producten is alleen mogelijk op afspraak.

4.7 Verzending en betaling Bij bestelling is de keuze uit "betaling vooraf" en "Ideal"
De koper is verplicht de gewenste betalingsvorm op te geven.
"Betaling vooraf" : Als het orderbedrag ontvangen is door Leeman Revalidatie Service wordt binnen 2 werkdagen het artikel verzonden.
"iDEAL": Met het bekende iDEAL betaalsysteem betaalt u veilig via uw eigen bank.
Voor bedrijven en instellingen is het mogelijk na overleg en toestemming van Leeman Revalidatie Service artikelen op rekening te bestellen. Betaling dient 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

5.0 Garantiebepaling

5.1 De verkoper garandeert dat de goederen bij verzending aan de afgesproken kwaliteit voldoen. mocht bij vergissing een onjuist product worden verzonden, dan kan dit kosteloos worden geretourneerd. De verkoper zorgt dan voor de eveneens kostenloze verzending van het juiste artikel.

5.2 De koper mag ervoor kiezen het ontvangen product te houden, in dit geval wordt het eventuele teveel betaalde bedrag vergoed.

6.0 Eigendomsvoorbehoud De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen, wat op grond van enige overeenkomst aan Leeman Revalidatie Service verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over.

7.0 Intellectuele en Industriële eigendomsrechten De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechte welke rusten op de door Leeman Revalidatie Service geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te repeteren.

8.0 Prijzen

8.1 Alle prijzen op de website www.revaservice.nl zijn onder voorbehoud van typefouten. Leeman Revalidatie Service kan deze altijd en naar eigen inzicht aanpassen. De prijzen kunnen bovendien afwijken van prijzen voor dezelfde producten op andere websites. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

8.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen in Euro en incl. BTW.

9.0 Aansprakelijkheid

9.1 Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door gebruik van verkochte producten.

9.2 Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor transportproblemen, verlies of schade door verzending.

9.3 Bij verlies door transport laat de verkoper een onderzoek instellen.

10.0 Contacteren

10.1 Gegevens verkoper :
Leeman Revalidatie Service
Gezondheidswinkel Parkstad
Slepersstraat 34
6432AE Heerlen
Nederland
Tel.  +31 (0)6 51443408
KvK nr. 14075173