Actievoorwaarden
Voor alle internet-acties geldt; zo lang de voorraad strekt. Internet acties zijn niet te bezichtigen en/of op zicht te verkrijgen.
Indien bij aankoop een gratis actie product niet wordt gewenst, dient u dit bij bestelling kenbaar te maken. Er kan geen recht en/of restitutie noch mindering van het actie-artikel en/of bedrag worden geclaimed noch gevorderd of anderzijds bij en/of van Leeman Revalidatie Service.
Voor alle "actie-artikelen" geldt dat deze artikelen ook in deze web-site te koop zijn met de daarvoor geldende voorwaarden.
Voor de onder de actie bijgeleverde actie-goederen geldt een garantietermijn zoals in deze website vermeldt is bij de individuele producten. De garantie is te naam van de koper gesteld en derhalve niet overdraagbaar!
Indien (tijdelijk) het actie-product niet leverbaar is, behoudt Leeman Revalidatie Service zich het recht voor het actie-product op latere datum te leveren.
Bij levering geldt, dat het actie-product zonder bijbetaling van het productbedrag wordt mee- of nageleverd. Bijkomende transport en/of verzendkosten voor welk actie-product dan ook, zijn ten alle tijden voor de koper/opdrachtgever/ontvanger.
Verzend- en/of portokosten zoals gelden voor verzending door TPG-Post, koeriers en andere transportdiensten cq. maatschappijën zonder winstoogmerk door Leeman Revalidatie Service.
Transportvoorwaarden, garanties vergoedingen of anderzijds zoals gedeponeerd door de transporteurs verantwoordelijk voor de behandeling en (af)levering van de overeengekomen en verzonden goederen, zonder wederrechtelijke bepalingen.
Voor bestellingen (aankopen) uit het buitenland kunnen zonder wederrechtelijke bepalingen de voorwaarden voor levering en/of verzending al dan niet gepaard gaande met aangepaste/afwijkende kosten verschillen.
Leeman Revalidatie Service kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkende normering, rechtelijke verantwoordelijkheid of anderzijds buiten Nederland.
Leeman Revalidatie Service behoudt zich het recht voor prijs- en productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande mededeling. Alle het in deze website gepubliseerde zijn onder voorbehoud van kleur, model, product, prijs, levertijd en voorradigheid.